Το studio διαθέτει δύο αίθουσες για πρόβες, 35τμ και 25τμ αντίστοιχα, πλήρως εξοπλισμένες με backline & PA.

Αίθουσα A

Η μεγάλη αίθουσα (35τμ) διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό:

Sonor drums - Aja Zultan crash 16" & 18"
Marshall JCM 2000 head - Marshall 1960A cab
Laney LV300H head - Laney LX412A cab
Fender The Twin "red knobs" combo amp
Ashdown MAG300 bass amp
Ampeg SVT3 pro bass head
Shure SM58 & Shure Beta58 mics

Αίθουσα B

Η μικρή αίθουσα (25τμ), πρόσφατα ανακαινισμένη, διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό:
Sonor drums - Aja Zultan crash 16" & 18"
Randall RH150 head - Laney LX412A cab
Stinger STP200H head - Stinger STP412G cab
Ashdown T15 bass amp
Shure SM58 & Shure Beta58 mics