Για επικοινωνία με το studio:
τηλ: 210 57 666 06
e-mail: contact@ignite.fm
facebook: www.facebook.com/StudioIgnite